Õppetöö

Uurimistöö "Sõltuvusainete tarbimine Kärla Põhikooli II ja III kooliastmes"

Palun vastata uurimistöö küsimustikule lingil - https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tLKNR87uXEOKt-QTirZERWGBuVN9gRJDgPYArPOA90RUMkhRMlFaN1JGTjU5TjhUVVc4SkY0UEZOUi4u

Tänan!

1. klass (õp Maret R) käis kevadist loodust nautimas ja pildile jäädvustamas. Looduslikest vahenditest kujundati oma nimi ning nimed said kõik NIMERAAMATUSSE, sedapuhku ka e-raamatusse. Lehitse ja sahista lehthaaval nagu tavalist raamatutki - saad tuttavaks meiega :)

4.klassis toimus pesapäev teemal "Õhus on elektrit". Sissejuhatuses toimus tööülesannete selgitamine ja läbi pickerwheel.com keskkonna rühmadesse jagamine. Pesapäevale eelnevatel päevadel kirjutasid õpilased elektri teemal omaloomingulisi luuletusi, millest valmis e-raamat, muusika tunnis toimus luuletuste rütmistamine.

Meie töörühm teostab lõimingut kahes alarühmas: algklassid ja 9. kl eraldi. Käesolev blogipostitus kajastabki meie töörühma III kooliastme (9.kl) alagrupi tegemisi.

Create your website for free! This website was made with Webnode. Create your own for free today! Get started