Digilõiming 1. klass - Elekter

14/03/2022

Üldõpetuslik tegevus nädalas oli järgmine:

1. Esmaspäev- miks on elektrit vaja, kust see tuleb: vaatasime Opiqust videoid ohutusest, elektri säästmisest ning patareide vahetamisest (kell, taskulamp).

Video "Kuidas töötavad patareid"

Video "MIks ei tohi näppe panna pistikupessa"

2. Teisipäev- pesapäev. 

Päeva alustasime hommikuringiga - häälestus teemasse

Pesade nimetused olid seotud ametinimedega- elektrik, teadlane, leiutaja, kirurg, müügiesindaja. 

  • Elektrikud lahendasid matemaatka teemakohaseid tekstülesandeid.
  • Teadlased tegid katse taskulambiga, sisestades patareid. Samal ajal täitsid töölehte.
  • Leiutajad pidid ühendama jutmerägastikus lüliti leiutisega (töölehel).
  • Kirurgid opereerisid sõnadega. Jaotasid sõnad tabelisse vastavalt etteantud reeglitele (täis- ja sulghäälik ning suluta kaashäälik sõna alguses); märkisid sõnas kaashäälikuühendi.
  • Müügiesindajad ühendasid elektrilise töövahendi kasutuskirjeldusega.

Iga pesa lõpus tähistasid õpilased pesa läbimise emotikoniga :) :I  Õplased hindasid oma oskusi ja tegemisi Mentimetris. 

Ja tegime lõpuringi, kus arutasime pesades sooritusi.

3. Neljapäev- leiutamine MINU ABIMEES.

4. Reede- rühmatööna plakat "Elekter". Osaleme projekti lõpuüritusel aulas.

Rohkem pilte kooli kodulehelt; pesapäeva pildid/videod

Create your website for free! This website was made with Webnode. Create your own for free today! Get started