Digilõiminig 9. klass - Õhus on elektrit

14/03/2022

Meie töörühm teostab lõimingut kahes alarühmas: algklassid ja 9. kl eraldi. Käesolev blogipostitus kajastabki meie töörühma III kooliastme (9.kl) alagrupi tegemisi.

9. klassi tegevusplaan luuakse ühiskirjutatava failina - LINK

ÜLDPÄDEVUSED: elektri seostamine igapäevaeluga; digipädevuste arendamine; oskab ennast analüüsida teemaga seonduvas

ÕPITULEMUSED: 

Õpilane oskab:

 • video põhjal koostada 4. klassile eakohaselt ajatelje https://learningapps.org/
 • Testmoz.com keskkonnas testi, 
 • õppematerjali loomisel avalikes veebirakendustes oskab arvestada autoriõigustega/viitamine
 • mõistab ja arutleb energia olulisusest inimkonna ajaloos

ÕPITEGEVUSED: 

 • Ajatelje koostamine 4. klassile - AHHAA Teaduskeskuse video põhjal; 

 • Testi koostamine Testmoz.com keskkonnnas. Lahendavad ka oma klassi (9.kl) õpilased 

 •  Arutelu elektrita ja elektriga


9. klassi lõimingutegevused ainete kaupa

Ajalugu 
 1. Tee video "Ahhaa, elekter" põhjal tööleht, st konspekteeri faktid - https://www.youtube.com/watch?v=Aj2Wv5Con5k 
 2. kasuta väljakirjutatud teavet ajatelje koostamisel. Ajatelg Padletis; Learningappsis (valiku teeb õpilane; kasutame kooli kontosid)
 3. kasuta väljakirjutatud infot testi koostamisel Tesmoz.com (kooli konto)
 4. kasuta väljakirjutatud teavet Kahooti küsimuste koostamisel. Video põhjal küsimuste koostamisel kirjuta endale üles kindlast video ajaskaalalt min, sek üles,. Seda on Kahooti koostamisel vaja

ÕPILASTE POOLT VALMINUD TÖÖD. AJATELJED 4. KLASSILE

AJATELG II kooliastmele (meil 4.kl) - reasta kaardil oleva info põhjal ajaloolised sündmused

VIKTORIIN Tesmoz.com (passw vastaja)

Lahendamiseks kõigile video vaatajaile. Tulemused reaalajas ka vastajale. 


Eesti keel A klass

 1. Mis on essee? 
 2. Kirjutada essee teemal "Elu ilma elektrita". Oma lugu võid pealkirjastada ise loovalt.
 3. Kujunda fail ja jaga õpetajaga. Loome e-raamatu Calameo.com

ÕPILASTE POOLT VALMINUD E-RAAMAT:

Eesti keel B klass

 1. "Ahhaa, elekter!" video põhjal koostada 10 küsimust valikvastustega. (ajalootund)
 2. Videoga Kahooti koostamine (eesti k)
 3. Kahootis kasutada video (https://www.youtube.com/watch?v=Aj2Wv5Con5k )ajalõike 

ÕPILASTE POOLT KOOSTATUD KAHOOT

siin on mäng mängitav omas ajarütmis - LINK 

KPKDIGI Kahoot 

Kunst

 1. Elektrilambikestega ruumilise ruumikujunduselemendi kujundamine 
 2. Kujunduselemendiga rikastatakse aulat projekti lõpetamise päeval


Ühiskonnaõpetus

 • arutelu "Õhus on elektrit" globaalses maailmas. 
 • kui vaja esmaabi anda - koolitajaks oli Punase Risti esindaja 
9. klassi õppetegevusi jäädvustasid (fotod ja videod) 9.kl õpilased Märten ja Hans-Hendrik
Create your website for free! This website was made with Webnode. Create your own for free today! Get started