Lastevanemate õpituba

2020. aasta lõpus sai valmis Kärla Põhikooli arengukava aastateks 2021 - 2025. Selle koostamisse olid kaasatud ka lapsevanemad, kes andsid sisendit ja tagasisidet nii erinevate küsitluste kaudu kui SWOT analüüsis osaledes. Ühe edasise arendamist vajava valdkonnana tuli välja ka vajadus suurendada lapsevanemate seotust kooliga, kaasata neid rohkem õppe-kasvatusprotsessi ja neid ka sel teemal koolitada. Töötavad ju igas valdkonnas väljaõppinud spetsialistid ja kõik ei saa olla spetsialistid kõiges, kaasa arvatud hariduses. Küll saab oma silmaringi ja mõistmist alati laiendada ja nii oma seisukohti ise kujundada.

Koolikorraldus ja haridussüsteem on olnud väga pikalt üsna muutumatu. Kuigi haridusreformidest räägitakse pidevalt, siis sügavaid reforme ei ole siiski toimunud, pigem on need olnud kinni detailides.Aga nagu ka muud valdkonnad arenevad, on ka haridusteaduses toimunud arenguid ja väljakujunenud traditsioonilistele mõtteviisidele on lisandunud teaduspõhiseid lähenemisi. 

Kui Kärla kool sätestab oma uues arengukavas, et oleme õppiv organisatsioon, siis tähendab see ühest küljest, et me tõenduspõhiselt analüüsime ja parendame oma tegutsemist, aga teisest küljest peame me kogu aeg uurima, õppima, ja ka katsetama; olema kursis selleha, mis haridusteadlased on välja uurinud ja oma tööd sellest lähtuvalt mõtestama. 

Käesoleva blogi ülesanne on vahendada haridusteadlaste poolt kirja pandud (sh tõlgitud) artikleid ja kokkuvõtteid erinevatelt õppimis- ja õpetamisteemalistelt koolitustelt.

Head lugemist ja kaasa mõtlemist!

Sirje Ellermaa

Järelvaadatavas veebiseminaris selgitab TLÜ hariduspsühholoog Kriste Talving, kuidas tõenduspõhistele teadmistele tuginedes suunata last tõhusamalt õppima ja õpetajaid tõhusamalt õpetama.

Selleks, et jutustavat ainet tulemuslikult õppida, võib kasutada tulemusliku lugemise metoodikat (õpistrateegiat).

Antud Peter Gray artikkel ilmus 2008. aastal veebiajakirjas "Psychology Today". Olen selle tõlkinud ja veidi lühendatud. Selles artiklis on autor püüdnud selgitada, kuidas inimkonna ajalugu on kujundanud koolid arengus selliseks, nagu me neid täna teame.

Create your website for free! This website was made with Webnode. Create your own for free today! Get started