Digilõiming: lõimingunädala KOKKUVÕTE

24/03/2022
 • 21. märts - 25. märts oli meie koolis 1.kl - 4. kl ja 9. klasside lõimingunädal. 
 • Teemaks "Õhus on elektrit". 
 • Kokkuvõtte esitlused ja viktoriin Kahoot´is toimusid aulas 

Klasside postitused kajastavad elektriteemalisi õpitegevusi erinevates ainetes. 

 • 1.-4. kl on üldõpetuse nädalateemaks oli Elekter. 
 • 9. kl õpilased koostasid noorematele klassidele  õppematerjale - Learningapps´is ajateljed. klasside kirjutistest aga e-raamatud, testid, ajateljed, videod, 
 • 9. klass kirjutas essee teemal "Kui ei oleks elektrit" - valmimas on e-raamat
 • 9b kl koostas AHHAA, ELEKTER video põhjal meile kõigile Kahoot viktoriini

ESITLEME 3. kl e-raamatut:

4. kl rütmistatud omaloomingulisi luuletusi

ja 4. klassi e-luuleraamatut (eesti k tund arvutiklassis)

Kahoot kodus mängimiseks - LINK

PROJEKTI LÕPETAMISE VIKTORIIN KPKDIGI KAHOOT - LINK 

 • Lõimingunädalal koostasid vanema kl õpilased õppematerjale noorematele
 •  siinjuures olid kaasatud hev õpilased (Kahoot)

KUNST 9. klass - Õhus on "elektrit"... kui elektrit ei ole. 

 • Sel juhul võib valitseda pimedus, mis omakorda pärsib oluliselt meie tegevusi, mis on äärmiselt oluline osa meie olmest. Aga mitte ainult. 
 • Valgusega võib mõjutada ka inimese psühholoogiat: luua meeleolu, suunata tähelepanu, mõjutada emotsioone (öös valgustatud vaatamisväärsused, nt kirikud, linnused, aga ka kauba parem eksponeerimine poelettidel).
 • Kunsti tunnis ja projekti raames sai lähteülesandeks: kuidas lahendada vormi ja valguse sidumine.
 • Teema tutvustamine toimus erinevate näidete varal ja abiga. 
 • Seejärel otsustasid õpilasted, kas töötavad tiimina või iseseisvalt. 
 • Töö alguses said kõik A2 paberi, millele hakati otsima ruumilist kuju. 
 • Lahendada tuli ka, kuidas valgus objektist välja kumama hakkab, nii et see veelgi efektsemaks muuta.
 • Protsessi käigus sai selgemaks näiteks paberi käitumine, kui sellesse lõigati elemente. Liiga paberi servale lähedal olevad lõiked muutsid paberi hapraks või isegi rebenevaks. 
 • KOKKUVÕTE: Takkajärgi tarkusena võib öelda, et see osa oleks katsetamiseks vajanud rohkem aega (ja tekitas teemasse isegi pinget), aga ka plaani B otsimist, et kuidas objekti muuta, parandada, täiendada ehk siis tekkinud olukorrast edasi minna. Samas jäi mulje, et õhinapõhist tegutsemist ja indu esines grupis töötajate tööprotsessis enam. Neil tekkis arutelu, kuidas ja mida teha, ka teostamisel panustati võrdselt, ja arutati jälle. Oli ka üksiküritajaid, kes poole peal otsustasid koopereeruda. Valgusallika osas sai mindud kiirema (piiratud ajafaktor tõttu) vastupanu teed, milledeks olid kapi otsast välja otsitud erinevad jõulutuled, aga ka mobiiltelefoni kasutamine. Õpilased jäädvustasid tööprotsessi ka pildistades ja filmides. Valminud töid eksponeerisid õpilased kooli aulas (kui kõige pimedam ruum), kus nende iseloom paistis päriselt välja. Tööd püüdsid tähelepanu ja lõid meeleolu - igaüks eraldi ja ka grupina. Ja kõik see sai juhtuda elektri abil ja toel (muidu oleks olnud lihtsalt pimedas ruumis paberist objektid, mida keegi ei näe).
 • Fotode ja videode autorid Märten ja Hans-Hendri 9. kl. Rohkem fotosid ja videoid siit

Ava menti.com sisesta kood 3012 6318

Create your website for free! This website was made with Webnode. Create your own for free today! Get started