Digilõiming 3. klass - Elekter

14/03/2022

3. klassi lõimitud tegevused

Üldõpetuse teema: Õhus on elektrit

1. ESMASPÄEV: elektriteemalised tekstülesanded, kirjalik arvutamine;  tekstülesnnetes sisalduvate mõistete lahtiseletamine, vaatasime videot ja arutlesime elektri tekke üle

2. TEISIPÄEV: omaloomingulise jutu kirjutamine teemal "Kui ma oleksin ..." (üks elektriline kodumasin), staatilise elektri katsed

3. KOLMAPÄEV: vooluringi koostamine, omaloomingulise jutu arvutisse sisestamine ja e-raamatu loomine (Calameo)

4. NELJAPÄEV: pesapäev teemal "Hoiame elektrit kokku", video https://opiq.ee/ , ülesanded, küsimused, luuletus, laul

Pesad: arvutamine, lugemine, teadus

5. REEDE: vooluring sidrunitega (kartulitega, õuntega). Osaleme lõimingunädala lõpuüritusel.

Õpilane hindab oma osaoskusi, tegevusi Mentis. Kood  1124 1187

Create your website for free! This website was made with Webnode. Create your own for free today! Get started