Digilõiming 3. klass - Elekter

14/03/2022

3. klassi lõimitud tegevused

Üldõpetuse teema: Õhus on elektrit

1. ESMASPÄEV: elektriteemalised tekstülesanded, kirjalik arvutamine;  tekstülesnnetes sisalduvate mõistete lahtiseletamine, vaatasime videot ja arutlesime elektri tekke üle

2. TEISIPÄEV: omaloomingulise jutu kirjutamine teemal "Kui ma oleksin ..." (üks elektriline kodumasin), staatilise elektri katsed

3. KOLMAPÄEV: vooluringi koostamine, omaloomingulise jutu arvutisse sisestamine ja e-raamatu loomine (Calameo)

4. NELJAPÄEV: pesapäev teemal "Hoiame elektrit kokku", video https://opiq.ee/ , ülesanded, küsimused, luuletus, laul

Pesad: arvutamine, lugemine, teadus

5. REEDE: vooluring sidrunitega (kartulitega, õuntega). Osaleme lõimingunädala lõpuüritusel.

Õpilane hindab oma osaoskusi, tegevusi Mentis. Kood  1124 1187

Create your website for free!