Digilõiming 4. klass - Elekter

14/03/2022

Nädala teemaplaan: 

4.klassis toimus pesapäev teemal "Õhus on elektrit". Sissejuhatuses toimus tööülesannete selgitamine ja läbi pickerwheel.com keskkonna rühmadesse jagamine. Pesapäevale eelnevatel päevadel kirjutasid õpilased elektri teemal omaloomingulisi luuletusi, millest valmis e-raamat, muusika tunnis toimus luuletuste rütmistamine.

Tegevused pesapäeval

Eesti keel

  • video vaatamine ja selle põhjal töö ajateljel
  • sõnarägastik, kus õpilased leidsid elektriga seotud sõnu

Matemaatika

  • QR-koodi jaht, mis sisaldas elektriga seotud ülesandeid

Loodusõpetus

  • video vaatamine "Kuidas kaitsta arvutit särtsu eest"
  • katsed staatilise elektri saamiseks

Päev lõppes kokkuvõtte tegemise ja õpilaste poolsete hinnangute andmisega Mentimeter.com keskkonnas.

 Mentis kood 5435 1885

      Lahenda ajateljed nähtud video põhjal

Muusika: õpilased rütmistasid oma luuletusi. Rühmatöö

Informaatika: Omaloominguliste luuletuste arvutis kujundamine, e-raamatu loomine

Create your website for free! This website was made with Webnode. Create your own for free today! Get started