Digilõiming 2. klass - Elekter

14/03/2022

TULEST TARGEM video

Nädala teemaks oli "Õhus on elektrit!" Vaatasime AHHAA Teadusekeskuse videot:

Elektriteemaline arutelu elektrist igapäevases elus: patareid erinevates olmevahendites, äike, koduelektroonika. Miks on oluline teada ohutusreegleid elektriliste vahendite käsitsemisel?

PESAPÄEV

Rühmadesse loosimine https://pickerwheel.com/tools/random-team-generator/

  • JUTUSTAJA- järjejutu kirjutamine teema "Kui ma oleksin külmkapp...". Iga laps kujutas end ette külmkapina ja kirjutas 3 lauset selle kohta. Tekkis klassi ühiskirjutis, millest loome e-raamatu Calameos.
  • NUPUTAJA- 2 ristsõna elektri teemal ja kujundtekst kaashäälikuühendi leidmiseks.
  • DIGITARK- BeeBoot-ide abil töölehel olevatele matemaatilistele tehetele vastuste leidmine.
  • KUNSTNIK- joonistasid pildi enda geniaalsest elektrilisest leiutisest, lõikasid selle välja ja kleepisid suurele palaktile. Lisaülesandeda leidsid endale sobiva pildi (elektripirn, arvuti, printer vms) ja lõikasid ka selle välja ning kleepisid plakatile.
  • MEISTRIMEES- LED küünaldesse õigete patareide leidmine ja sisestamine ning töölehel olevatele küsimustele vastamine.
  • TEADLANE- juhtmerägastikus õigete lülitite leidmine.
  •  LISAÜLESANNE PUZZLEL - loeb laste teatmeteose teksti teemal "Elekter". Lapsed lahendasit lisaülesandeid tahvelarvutites.
  • päeva lõpus hindasid õpilased oma osaoskusi ja tegevusi sellel päeval

LIHTSAM PUSLE:

RASKEM PUSLE

Õpilased hindavad oma osaoskusi/tegevusi Mentis  - 9674 7230

Create your website for free! This website was made with Webnode. Create your own for free today! Get started